Ko su jedina tri džedaja koja su mogla pobediti Palpatina?

Palpatin, odnosno Dart Sidijus, je bio jedan od najmoćnijih sitova ikada. Retko ko se mogao meriti sa njim bilo po korišćenju Sile, bilo u borbi svetlosnom sabljom. Kao učenik Darta Plegisa, on je posedovao ogromno znanje o korišćenju Tamne strane Sile, a bio je i majstor u svih sedam stilova borbe svetlosnom sabljom. Samo zbog…

Jedini način za naučiti kako ispaljivati munje od Sile!

Munje od Sile. Možda i najjbolja moć na tamnoj strani Sile. Pored toga što izgleda jako kul, može imati užasavajuće posledice. U zavisnosti od načina na koji se upotrebi kao i od veštine onog ko je primenjuje, može se koristiti za sve od mučenja protivnika, preko njegovog omamljivanja, pa sve do njegovog potpunog spaljivanja tako…

Kako je Sidijus ubio Darta Plegisa?

Da li ste čuli za tagediju o Dartu Plegisu Mudrom? To nije priča koju bi vam džedaji ispričali. Moćan Sit beše on. Iako je prezirao borbu svetlosnom sabljom bio je majstor u istoj. Najviše je koristio šesti oblik borbe svetlosnom sabljom – Niman – koji mu je omogućavao da između napada svetlosnom sabljom napada i…