Zašto Dart Vejder nije ispaljivao munje od Sile?

Anakin Skajvoker je bez sumnje imao potencijal da postane najmoćniji korisnik Sile ikad. Budući da je potekao od same Sile, kao i da je broj njegovih midiklorijana bio daleko veći od broja midiklorijana bilo kog drugog živog bića, potencijal njegovih moći se graničio sa božanskim. Trebalo je da postane moćniji i od samog Sidijusa, zbaci…