TOP 5 najmoćnijih organizacija koje koriste Silu (bez Džedaja i Sitova)

Star Wars univerzum je toliko velik i bogat da, naravno, Džedaji i Sitovi nisu jedine grupe čiji su pripadnici koristili Silu. Tih drugih organizacija ima zaista mnogo i njihove filozofije i načini korišćenje Sile mogu da se razlikuju u manjoj ili dosta većoj meri, a mi smo u ovoj TOP listi pokušali da poređamo onih pet najmoćnijih.

Iako ne postoje u napred definisani parametri za rangiranje ovih organizacija, i iako je jako teško biti 100% objektivan pri pravljenju ovakvih listi, mi smo ipak uspeli da odredimo solidne kriterijume kojima smo poređali date organizacije na listu. Dva glavna kriterijuma koje smo odredili su:

 • Iskustvo date organizacije u galaktičkim sukobima – ovde proveravamo u kojim je galaktičkim sukobima data organizacija učestvovala i kako je u njima prolazila. Ovaj kriterijum je bio presudan.
 • Najmoćniji predstavnik organizacije – uzimamo najmoćnijeg člana date organizacije kao reprezentativca i proveravamo njegove moći.

Svi dodatni atributi koji idu u korist datoj organizaciji su dodatno istaknuti. Organizacije i sve informacije o njima i njihovim članovima su uzeti iz materijala Legends kontinuiteta. Imajte u vidu da iako se trudimo da budemo što objektivniji, ova lista je na posletku lično mišljenje i nije zacrtana u kamenu. To bi bio uvod i neka pravila kojima smo se vodili sastavljajući ovu listu, pa da krenemo od mesta broj pet:

5. Inkvizitori (Inquisitors)

Odmah da napomenemo pošto ogroman broj ljudi pravi zabune: inkvizitori koje smo postavili na 5. mesto ove liste su imperijalni inkvizitori iz Palpatinove Imperije i ne treba ih mešati sa inkvizitorima iz Stare Sitske Imperije, koji su bili punopravni članovi Reda Sita. Takođe, iako su slični sa inkvizitorima koje viđamo u Rebels animiranoj seriji, među njima ipak postoji velik broj razlika.

Elem, red inkvizitora – čije je zvaničan naziv bio Inkvizitorius (Inquisitorius) – je osnovan skoro odmah po svršetku Ratova Klonova. Oni su bili tajni ogranak Imperijalne Obaveštajne Službe i bili su podređeni isključivo Imperatoru Palpatinu i Dartu Vejderu i nikome drugom. Inkvizitorius su činili snažni korisnici Sile (i to njene Tamne strane, naravno), od kojih su neki bili i preobraćeni Džedaji, a svi oni da bi ušli u službu su morali da se dokažu pred Palpatinom. Zadatak inkvizitora je bio da love sve Džedaje koji su preživeli Naredbu 66, te kad ih uhvate da pokušaju da ih preobrate na Tamnu stranu, a ako im to ne uspe, onda da ih ubiju.

 • Za vreme Palpatinove vladavine, inkvizitori su bili veoma tajna organizacija – za njih je praktično znao samo sam vrh Imperije (što je jedna od većih razlika u odnosu na inkvizitore koje viđamo u novom kanonu, tj. u Rebels seriji). Inkvizitori nisu učestvovali u vojnim operacijama, već su u tajnosti lovili Džedaje, u čemu su imali velikog uspeha. Inkvizitori su čak koristili taozin amulete, zbog kojih drugi korisnici Sile nisu mogli da detektuju njihovo prisustvo. Nakon Bitke za Endor situacija za inkvizitore, kao i za celu Imperiju, se promenila, te su neki od njih izašli iz senki i pokušali da se domognu moći, ali su ih Luk Skajvoker (Luke Skywalker) i njegovi novi Džedaji sve potukli.
 • Jedan od najmoćnijih članova ove organizacije je bio Visoki inkvizitor Džerek (Jerec), koji je za vreme Republike bio Džedaj arheolog. Uvek gladan znanja, Džerek je bio u jednoj dugoročnoj misiji u Neistraženim regionima tokom pada Republike i uspostavljanja Imperije. Kada se vratio iz misije, bilo mu je ponuđeno ili da se pridruži Inkvizitoriusu ili smrt. Džerek je, naravno, prihvatio prvo i tokom godina postao jedan od najmoćnijih i najcenjenijih inkvizitora. Džerekov izabran stil borbe svetlosnom sabljom je bio Makaši (Makashi), odnosno drugi od sedam klasičnih oblika borbe. Džerek u Makašiju možda nije bio vešt kao grof Duku (Dooku), ali nije bio daleko od vođe Separatista – mnogi su cenili Džerekove veštine u Makašiju, a posebno su isticali njegovu, skoro neprobojnu odbranu. Iako možda nije imao toliko jaku vezu sa Silom kao neki od najačih Džedaja i Sitova svog vremena, nemojte da vas to zavara, Džerek je bio izuzetno jak. Na raspolaganju je imao širok repertoar razornih moći, kao što su: mogao je da pravi izuzetno jake munje od Sile, mogao je da ispucava razorne zrake od energija Tamne strane Sile, mogao je čak i trajno da uništi konekciju neke osobe (npr.Džedaja) sa Silom, a bio je vešt u telepatiji i telekinezi.

Inkvizitori su bili grupa izuzetno jakih korisnika Tamne strane Sile. Možda se nisu borili na prvim linijama fronta (lično, ja na Inkvizitore više gledam kao ubice iz Assassin’s Creeda), ali Inkvizitori su bili veoma vešti i opasni ratnici, sa širokom lepezom razornih moći i veština.

4) Džensarai (Jensaarai)

Džensarai su nastali pred sam kraj Ratova klonova od grupe odmetnutih Džedaja koje je predvodio anzatski Džedaj Nikos Tiris (Nikkos Tyris). Tiris je u biblioteci u Džedajskom hramu pronašao stare spise u kojima je pisalo da su Džedaji pokrali znanja od Mračnih Džedaja, koje su proterali a koji su kasnije postali Sitovi. Tiris je sa grupom istomišljenika pobegao i organizovao red Džensaraija u kom su inkorporirane i sitske i džedajske filozofije i učenja. „Jensaarai“ inače na starositskom znači „sledbenik skrivene istine“.

 • Iako su se mahom držali sa strane kada su galaktički sukobi u pitanju, Džensarai su bili veoma vešti ratnici. S obzirom da su praktično ponikli iz Reda Džedaja, Džensarai su od njih preuzeli dosta toga, pa i izučavanje svih sedam klasičnih oblika borbe svetlosnim sabljama. Džensarai su već od malih nogu (dosta ranije nego Padavani kod Džedaja) sklapali svoje prve svetlosne sablje i učili da ih koriste. Posebnu su pažnju posvećivali pravljenju ličnih oklopa, po kojima su postali poznati, a koje su pravili po uzoru na sitske ratnike iz vremena Stare Republike. Pored toga što su izazivali strah kod velikog broja protivnika, ti oklopi su bili pravljeni od vlakana kortosisa (cortosis), zbog čega nisu bili rigidni i zbog čega su u velikoj meri bili otporni na udarce svetlosnih sablji. Ovu organizaciju su pokušali da unište i Džedaji i Imperija (kojoj su čak i kratko služili), ali su oni to preživeli. Kada je Luk Skajvoker (Luke Skywalker) osnovao svoj Novi red Džedaja, Džensarai su mu bili saveznici i čak su slali svoje mlade u Lukovu Džedajsku Akademiju ja Javinu IV (Yavin IV).
 • Kao predstavnika Džensaraija uzeli smo Kelbisa Nua. Po našim procenama, Nu nikako nije spadao u najjače Džensaraije već u prosečne, ali kako o njemu imamo najviše informacija, uzeli smo ga kao predstavnika ove organizacije. Nu je, kao i većina drugih Džensaraija, odrastao na planeti Susevfi, gde je položio svoje testove i zakletve i dostigao nivo Džensarai Branioca (Defender) – taj čin je analogan Vitezovima kod Džedaja. Kada je Luk Skajvoker Džensaraijima dao ponudu da mu se pridruže, Nu je bio jedan od onih koji je pristao i kasnije je postao Džedaj Vitez. Tokom rata sa Južan Vongovima (Yuuzhan Vong) Nu je špijunirao Vongovsku flotu, ali je bio uhvaćen od strane kolaboracionista i smrtno ranjen. S obzirom da je bio Džensarai Branioc, a kasnije i Džedaj Vitez, to ukazuje da je Kelbis Nu bio vešt u borbi svetlosnom sabljom, mada nema podataka koji je stil borbe preferirao. Nu je u velikoj meri bio otporan na trikove i iluzije koje su Silom mogli da stvaraju drugi.

Džensarai su bili jedna mlada i relativno mala organizacija zbog čega nisu igrali neku bitniju ulogu u velikim galaktičkim događajima. Uprkos tome, oni su bili strahovito dobri ratnici čije su ih borilačke veštine zajedno sa moćnim oklopom učinili vrednim poštovanja svakog protivnika.

3) Čarobnjaci sa Randa (Sorcerers of Rhand)

Čarobnjaci sa Randa su bili organizacija čije je središte bilo na planeti Rand, koja se nalazila u Nihilovom skrovištu u Neistraženim regionima galaksije, gde su nastali nekoliko hiljada godine pre bitke za Javin sjedinjavanjem tri kulta. Iako su u principu koristili Tamnu stranu Sile, Čarobnjaci sa Randa su verovali u i vodili se principom koji su nazivali Tama, a koji je po njima bio važniji i od same Sile. Prema njihovom tumačenju Tama je značila uništenje i entropiju, koje su oni religiozno pokušavali da donesu u galaksiju.

 • O ovoj organizaciji se na žalost i ne zna puno toga. S obzirom da nam je poznato da su suvereno vladali Nihilovim skrovištem (sistemom od dvanaest zvezdanih klastera u Neistraženim regionima), logično je za pretpostaviti da su posedovali makar omanju flotu brodova, ali u istoriji nigde nije zabeleženo da su randovci ušli u otvoren rat. Imajući u vidu njihove religijske principe i sve ostalo, smatra se da su Čarobnjaci sa Randa iz senki uticali na brojne galaktičke sukobe, a neke od njih su i sami inicirali. Takođe se smatra da su randovci odgovorni za brojne zaraze, pošasti i katastrofe koje su tokom vekova pogađali galaksiju. Iako nisu bili militantni kao neke druge grupe koje se nalaze na ovoj listi i iako su se više bavili „magijom“, fizička borba i dueli randovcima nisu bili strani, a poznato je da su u borbama koristili arhaične mačeve koje bi alhemijski ili Silom toliko ojačali, da su bez problema mogli da se nose sa svetlosnim sabljama. Ipak, veština po kojoj su Čarobnjaci sa Randa postali poznati i koju su relativno lako koristili je bio darksight. Ova veština, koju su inače sami stvorili, je randovcima omogućavala da vide sve moguće ishode nekih događaja i da odaberu onaj koji im najviše odgovara, što su oni koristili da kreiraju budućnost. Ipak, darksight nije uvek bila najpouzdanija veština.
 • Najpoznatiji pripadnik ove organizacije, i zapravo jedini o kom znamo nešto više, je bio lord Kronal (Cronal), kog možete videti na slici iznad. Njega su još kao malog čarobnjaci odvojili od porodice i uveli ga u njihovu organizaciju, gde je on tokom godina postao jedan od istaknutijih i moćnijih članova. Njegova predskazanja su ga naterala da napusti Čarobnjake sa Randa i ode na planetu Dromund Kas (Dromund Kaas) gde je postao član jedne stare sitske sekte koja se zvala Proroci Tamne strane (Prophets of the Dark side). Pošto su Proroci bili u službi Galaktičke Imperije, Kronal je postao i njen član gde je, zbog njegovih velikih moći, on brzo zapao za oko Palpatinu koij ga je postavio za šefa Imperijalne obaveštajne službe. Nakon bitke za Endor, Kronal je predvodio jednu od frakcija Imperije u pohodu po Srednjem prstenu, gde je imao ogromnog uspeha sve dok ga nije zaustavio Luk Skajvoker (Luke Skywalker) na planeti Mindor, kada je Kronal prividno bio ubijen. Međutim on je nakon svoje fizičke smrti preneo svoj duh u novo telo i počeo da služi Palpatina, koji se takođe vratio iz mrtvih. Kronala je konačno ubio Luk Skajvoker 15. godine posle bitke za Javin. Svi podaci koje imamo o Kronalu nam predlažu da je on bio veoma moćan korisnik Sile – lako je i precizno koristio darksight, mogao je da prenese svoj duh u druga tela, mogao je da stvara iluzije i kontroliše umove drugih, a bio je izuzetno vešt u sitskoj alhemiji.

Imajući u vidu da se malo toga zna o ovoj organizaciji, te da brojne veštine koje je Kronal posedovao vrlo lako možda potiču od Proroka Tamne strane (Sita), vrlo je teško odrediti pravu snagu i moć Čarobnjaka sa Randa. Ipak, na osnovu prethodnih informacija nema sumnje da je ova organizacija bila poprilično jaka i oni se zasluženo nalaze na ovoj listi.

2) Aing-Ti (Aing-Tii)

Aing-Ti su bili civilizacija koja je vladala Katolskim procepom (Kathol rift) na krajnjem galaktičkom jugu, na kraju Rima (Rimma) trgovačke rute. S obzirom da se zbog gustih nebula veoma teško moglo ući u Katolski procep, a i zbog toga što su Aing-Ti bili veoma zatvoreno i ksenofobično društvo te nisu dozvoljavali drugima da uđu u njihov dom, malo se toga zna o ovoj civilizaciji. Ipak, zahvaljujući Džejsenu Solu (Jacen Solo) i nešto kasnije Luku i Benu Skajvokeru koji su posetili Katolski procep, imamo dovoljno informacija da bismo mogli da konstruišemo sliku o moći Aing-Tija.

 • Vrsta Aing-Tija je specifična po tome što je veoma velik procenat njihove populacije imao urođenu jaku konekciju sa Silom. Za razliku od Džedaja i Sitova, Aing-Ti nisu delili Silu na samo njenu Tamnu u Svetlu stranu, već su smatrali da Sila pravi čitav spektar (dugu, ako hoćete) i oni su crpeli moć celog spektra. Među brojnim moćima i veštinama u kojima su bili izvrsni, sposobnost po kojoj su Aing-Ti bili poznati, a koju su sami razvili, je bio flow-walk. Ova izuzetno složena i zahtevna veština je omogućavala nekoj individui da pređe u višu ravan postojanja i da gleda prošlost i budućnost – nije bilo nemoguće sa te više ravni uticati na same događaje, ali to je bilo veoma teško. Aing-Ti su takođe bili vešti u telekinezi i telepatiji – znano je čak da su koristili jake iluzije kako bi sprečili znatiželjne brodove da uđu u Katolski procep. Aing-Ti su imali znatno razvijeniju tehnologiju u odnosu na ostatak galaksije, a u stvaranju te tehnologije su koristili i Silu. Poznato je da su Aing-Ti posedovali omanju armadu ratnih brodova (koji su jednim delom bili organskog porekla, zbog čega su ih ljudi neretko mešali sa Južan Vongovima (Yuuzhan Vong)), a tu armadu su koristili da napadaju trgovce robljem, a po nekim navodima su u par navrata uništili imperijalne ekspedicije koje su pokušale da uđu u Katolski procep.
 • S obzirom da su informacije o Aing-Tima jako oskudne, veoma malo toga znamo o pojedinačnim članovima ove organizacije. Zapravo, poznat nam je samo jedan Aing-Ti koji se zvao Tadar’Ro i koji je bio vodič Luku i Benu Skajvokeru tokom njihove posete Katolskom procepu. Tadar’Ro je bio pripadnik Aing-Ti monaha, koji su inače bili veštiji i iskusniji korisnici Sile u odnosu na ostalu populaciju.

Iako se o Aing-Tima veoma malo toga zna, nema ni trunke sumnje da su oni bili veoma, veoma moćna grupa. Njihove brojne i jake moći sa Silom, njihova složena tehnologija u kojoj su koristili Silu, te njihova vojna moć čine da Aing-Ti zasluženo budu na ovom mestu naše TOP liste.

1) Rakate (Rakata)

U milenijumima pre nastanka Džedaja, pre nastanka same Republike i Sitova, galaksija je imala samo jednog gospodara – Rakate. Skoro deset milenijuma – od 35.000. pa do 25.000. godine pre bitke za Javin – rakatanska Beskonačna imperija (Infinite empire), zahvaljujući svojoj tehnologiji i upotrebi Tamne strane Sile, je porobila skoro celu poznatu galaksiju. Njihovu vladavinu su prekinuli građanski ratovi i zaraza koja ih je pokosila skoro do izumiranja.

 • Slično kao i Aing-Ti, i Rakate su vrsta u kojoj je velik procenat populacije imao urođenu jaku vezu sa Silom, međutim Rakate su za razliku od Aing-Tija koristili isključivo Tamnu stranu Sile. Rakate su imali izuzetno razvijenu tehnologiju, koju su razvijali i koristili uz pomoć Sile – na taj način su napravili njihovu ogromnu armadu brodova, zatim brojna super-oružja, a razvili su prve oblike hiperpogona, energetskih štitova i prve proto-svetlosne sablje. U svojim osvajanjima oni su tražili planete čija je populacija bila što jača u Sili, pa su posle taj porobljeni narod efektivno koristili kao “gorivo” za njihovu tehnologiju. Prosečan Rakata je imao i više nego solidne veštine u telekinezi telepatiji, umeli su da prave munje od Sile, ali njihove najjače veštine su bile u alhemiji i u tome da su spajali Tamnu stranu Sile sa svojom tehnologijom, a Rakate su prvi u istoriji koji su koristili i pravili holokrone. Iako je Beskonačna imperija bila slomljena oko 25.000. godine, uticaj i nasleđe Rakata je nastavio da živi – doneli su tehnologiju zbog koje je galaksija krenula da se razvija, velikoj meri su uticali na filozofiju Sitova, a mnogi su u narednim milenijumima pokušali da se domognu njihovih znanja i super-oružja (Star Forge npr.).
 • Za predstavnika Rakata uzeli smo Skal’nasa. Skal’nas je imao titulu predora u Beskonačnoj imperiji i po standardima krvoločnih kanibala kao što su bile Rakate, on je imao reputaciju kao najnemilosrdniji od svih. Skal’nas je predvodio rakatansku invaziju na džedajsku planetu Titon (Tython) na kojoj je tražio Infinity kapiju (koja je u suštini bila portal ka nekim drugim planetama) i gde je hteo da porobi prve Džedaje – u čemu nije imao uspeha. Skal’nas je bio individua veoma moćna u Sili i znano je da je bio vešt manipulator te da je bio jak u telekinezi, telepatiji i pravljenju munja od Sile.

Pored njihovih brojnih i ogromnih moći u korišćenju Sile, pored njihovih fantastičnih vojnih uspeha – u svojim osvajanjima uspeli su čak da oteraju Arhitekte (Architects; Celestials) koji su u principu bili polu-božanstva – rakatanska znanja, tehnologije i njihov sveopšti uticaj su i nakon njihovog uništenja nastavljali da kroje sudbinu galaksije. Za nas nema sumnje da su Rakate potpuno zaslužili prvo mesto na ovoj TOP listi.

I to bi bilo to. Ponavljamo: iako se trudimo da budemo što objektivniji, ova lista je na posletku lično mišljenje i nije zacrtana u kamenu. Šta mislite o ovoj listi i organizacijama koje su se našle (ili nisu) na njoj, napišite nam u komentarima.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišete koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavi se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišete koristeći svoj Facebook nalog. Odjavi se /  Promeni )

Povezivanje sa %s