Kako je Vejder postao prvo biće u istoriji koje je ubilo Sabo čudovište!

Tokom svog postojanja Dart Vejder je doneo smrt mnogim bićima. Može se reći da je pobio više živih bića nego obe Zvezde Smrti. Bio je savršeno oružje. Sazdano od moći, bola, tuge i besa. Niko mu se nije mogao suprotstaviti a da ostane živ da priča o tome… Zato verovatno nijedna zamka za njega nije…