Kako je Vejder održavao svoje odelo?

Dart Vejder jednostavno nije mogao da živi bez svog odela. Posle poraza na Mustafaru njegovo telo je bilo previše oštećeno da bi mogao da živi bez kibernetskih sistema. Njegovo odelo mu je svakako omogućavalo da živi i da se kreće. Ipak to odelo je bilo nesavršeno. Sidijus ga je takvim napravio delom kao kaznu zbog…

Zašto Dart Vejder nije unapredio svoje odelo?

Prvo što uočimo kod Darta Vejdera je njegovo impozantno crno odelo i kaciga koji prekrivaju svaki deo njegovog tela. Iako je odelo činilo da deluje preteće, bilo je puno mana koje su mu otežavale svakodnevni život i pričinjavale mu veliki bol. Sidijus je namerno napravio odelo puno mana kao kaznu za Vejdera jer je, nakon…