Šta će Maz Kanata da radi u Epizodi VIII?

Upozorenje! Nastavak članka sadrži informacije koje se mogu smatrati spojlerima, tako da ostatak teksta čitate na sopstvenu odgovornost! Maz Kanata je preko hiljadu godina vodila njen „hotel“ na planeti Takodani, koji su posećivala razna sumnjiva lica. Međutim, u Buđenju Sile smo videli da je njen zamak uništen, te se sada postavlja pitanja kakva je njena…