Kako je umrla Majka Talzin?

Majka Talzin je bila majka Dart Mola kao i vođa zastrašujućih Noćnih Sestara sa Datomira. Bila je vrlo talentovana veštica, koristila je drevnu magiju na najrazličitije moguće načine da sprovede svoju volju. Bila je toliko moćna da je čak i Sidijus jedno vreme sarađivao sa njom a kasnije skovao plan da je uništi. Njena smrt…