Novo objašnjenje za različite boje svetlosnih sablji!

Poslednja knjiga novog kanona, čiji je naslov Ahsoka i koju je napisala E.K. Džonston, nam pored informacija o Asokinom životu nakon Naredbe 66, donosi i potpuno novo objašnjenje za različitu obojenost svetlosnih sablji, koje se podosta razlikuje od onog iz starog kanona! Upozorenje! Nastavak članka sadrži neke od ključnih detalja iz knjige Ahsoka, tako da…