Drugačiji Milenijumski soko i dve nove planete u Han Solo filmu!

Upozorenje! Nastavak članka sadrži informacije koje se mogu smatrati spojlerima filma o mladom Hanu, tako da ostatak čitate na sopstvenu odgovornost! Han Solo bez Čubake i Milenijumskog sokola nije Han Solo, zar ne? E sad, već znamo da će se naš omiljeni Vuki pojaviti u filmu o mladom Hanu, ali šta je sa Sokolom? Pa,…